مهاجرت

مهاجرت

مهاجرت، فرآیندی است که از طریق آن افراد به شهروند یک کشور دیگر تبدیل می‌شوند. ازنظر تاريخي، روند مهاجرت براي دولت‌ها از مزاياي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بسياري برخوردار بوده است.

تاریخچه مهاجرت طولانی و متنوع است و در بسیاری موارد منجر به پیشرفت جوامع چند فرهنگی شده است. بسیاری از ایالات مدرن با طیف گسترده‌ای از فرهنگ‌ها و قومیت‌های متنوع حاصل ‌شده‌اند.

اصطلاح مهاجرت در قرن ۱۷ با اشاره به جنبش‌های جمعیتی غیرجنگی بین کشورهای در حال ظهور، ابداع‌ شده است. وقتی مردم هنگام مهاجرت از مرزهای ملی عبور می‌کنند، از دید کشوری که وارد می‌شوند، آن‌ها را مهاجر می‌نامند. در واقع مهاجرت حرکت بین‌المللی مردم به کشور دیگری است که در آن بومی نیستند و یا در آنجا تابعیتی ندارند تا بتوانند سکونت داشته باشند. مهاجرت می‌تواند باهدف اقامت دائم یا موقت باشد.

در مورد تأثیرات اقتصادی، تحقیقات نشان می‌دهد که مهاجرت هم برای کشورهای پذیرنده و ارسال‌کننده مفید است. تحقیقات، با استثنائات اندک، نشان می‌دهد که مهاجرت به‌طور متوسط ​​تأثیرات اقتصادی مثبتی بر روی افراد بومی دارد. مطالعات نشان می‌دهد که رفع موانع مهاجرت می‌تواند تأثیرات عمیقی بر تولید ناخالص داخلی جهان داشته باشد و برآوردهای این دستاوردها بین ۶۷ تا ۱۴۷ درصد متغیر است. اقتصاددانان توسعه معتقدند که کاهش موانع تحرک نیروی کار بین کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای توسعه‌یافته یکی از کارآمدترین ابزارهای کاهش فقر خواهد بود.

عوامل مهاجرت در درجه اول به انگیزه مهاجرت از کشور مبدأ اشاره دارد. در مورد مهاجرت اقتصادی (معمولاً مهاجرت نیروی کار)، دلیل اختلاف در نرخ دستمزد رایج است. اگر ارزش دستمزدها در کشور مقصد از ارزش دستمزدها در کشور مادری خود فراتر رود، مطمئناً مهاجرت اولین انتخاب افراد ماهر است. وقتی هزینه فرصت پایین‌تر باشد، نرخ مهاجرت بیشتر می‌شود. فرار از فقر یک عامل فشار سنتی است و در دسترس بودن مشاغل عامل افزایش اقتصادی است.

مهاجرت

تعریف مهاجرت

تعریف مهاجرت به شرح زیر می باشد.

واژهٔ مهاجرت  به مفهوم جابه‌جائى و انتقال جمعيت در مکان با تحرک جغرافيائى جمعيت استعمال مى‌شود. در تعريف مهاجرت بايد مفهوم عام کلمه را از مفهوم خاص آن جدا کرد: مهاجرت به ‌معناى عام کلمه عبارت است از: ترک سرزمين اصلى و سکونت در سرزمين ديگر به‌طور موقت يا دايم؛ و مهاجرت به‌معناى خاص آن عبارت است از نقل مکان انفرادى يا جمعى انسان‌ها با تغيير محل اقامت به‌طور دايم يا براى مدتى طولانى. مهاجرت در معناى عام شامل مهاجرت‌هاى موقت روزانه، مهاجرت‌هاى فصلى براى کار، مهاجرت‌هاى ميان مدت و بلند مدت و مهاجرت دائمى مى‌گردد اما دو گونهٔ نخست در تعريف خاص مهاجرت داخل نمى‌شوند.

مهاجرت در مفهوم جمعيت شناختى کلمه با کوچ مداوم انسان در جوامع ابتدائى و کوچ عشايرى و همچنين حرکات جغرافيائى کوتاه مدت مانند سفر يا مسافرت متمايز است و در مورد جمعيت‌هایى به‌کار مى‌رود که نسبتاً استقرار يافته‌اند. از آنجا که در جمعيت‌شناسى انجام مطالعات مربوط به مهاجرت در کل کشور دشوارى‌هاى زيادى دارد، به‌منظور امکان بررسي، به کسى که محل اقامت فعلى و محل تولد او يکى نباشد مهاجر اطلاق مى‌شود. در اين تعريف مدت مهاجر بودن را ده سال در نظر مى‌گيرند.

انواع مهاجرت

در مطالعهٔ مهاجرت و انواع مهاجرت  صاحب‌نظران جمعيتى به‌گونه‌هائى اشاره کرده و به طبقه‌بندى‌هایى دست زده‌اند. عده‌اى در بررسى‌هاى خود، از مهاجرت‌هاى طبيعى يا عادى (الف) و بى‌رويه يا کنترل نشده (ب) سخن به ميان مى‌آورند و منظور آنها از اين مقوله‌ها از يک ‌سو آن است که آيا مهاجرت افراد برنامه‌ريزى شده و منظم است يا بى‌برنامه و غيرمنظم، و از سوى ديگر اينکه آيا مهاجرت به‌عنوان يک پديدهٔ عادى و بهنجار مطرح است يا به‌صورت يک مسئلهٔ مرضى و نابهنجار.

گونهٔ ديگر طبقه‌بندى مهاجرت از ويليام پترسون (W. peterson) است که در اين مورد پنج نوع مهاجرت اصلى تشخيص مى‌دهد: ابتدائي، اجباري، غيراختياري، اختيارى و جمعي. مهاجرت ابتدائى کوچ سرگردانان مانند شکارگران، گردآورندگان خوراک و شبانکاران را در برمى‌گيرد؛ مهاجرت اجبارى به انتقال يا جابه‌جائى مردم به ‌وسيلهٔ دولت اشاره دارد.

 در مهاجرت غيراختياري، مهاجران قدرت تصميم دارند ولى بنا به‌عللى وادار به مهاجرت مى‌شوند؛ مهاجرت اختيارى معمولاً به تحرک افرادى که انگيزهٔ يافتن چيزهاى تازه، حادثه‌جوئى و بهبود زندگى دارند اطلاق مى‌شود؛ و مهاجرت جمعى زمانى صورت مى‌گيرد که به شکل يک شيوه و الگوى گروهى باشد .

زمان مهاجرت:ا ز اين نظر، دو نوع مهاجرت ديده مى‌شود: کوتاه مدت (موقت) و بلند مدت (دايمى يا براى مدت زياد). مسافت مهاجرت: مسافت طى شده: از اين ديدگاه، دو نوع مهاجرت وجود دارد: مهاجرت‌هاى نزديک و مهاجرت‌هاى دور.

خواست مهاجرين: از اين لحاظ، دو نوع مهاجرت ديده مى‌شود: مهاجرت ارادى و خودخواسته که معمولاً به‌صورت انفرادى براى بهبود زندگى و يافتن کار صورت مى‌گيرد، مهاجرت اجبارى که به صورت انفرادى يا جمعى به‌دليل ضرورت‌هاى اقتصادي، سياسى و غيره انجام مى‌پذيرد.

قلمرو سياسى: در رابطه با حدود سياسى يک کشور به دو نوع مهاجرت برخورد مى‌کنيم: داخلى و خارجي.

 فرق مهاجرت با کوچ

مهاجرت در مفهوم جمعیت ‌شناختی کلمه با کلمه کوچ مداوم انسان در جوامع ابتدایی و کوچ عشایری وهمچنین حرکات جغرافیای مانند سفر یا مسافرت متمایز است و در مورد جمعیت هایی به کار می‌رود که نسبتا استقرار یافته‌ اند.

 از آنجا که در جمعیت‌شناسی انجام مطالعات مربوط به مهاجرت در کل کشور، دشواریهای زیادی دارد و به منظور امکان بررسی به کسی که محل اقامت فعلی و محل تولدش یکی نباشد مهاجر اطلاق می‌شود در این تعریف مدت مهاجر بودن را ده سال در نظر می‌گیرند.

با توجه به تعریف که در بالا اشاره گردید شاید بتوان دو خصیصه را ملاک اصلی شخص مهاجر و پدیده مهاجرت بیان نمود اول اینکه شخص مهاجر باید در جایی برای زندگی مستقر باشد و تصمیم بر زندگی در آن منطقه را داشته باشد دوم اینکه حداقل چند سالی در آنجا زندگی نماید که اطلاق مهاجر بر آن صحیح باشد و بشود از لحاظ جمعیت‌شناختی این پدیده را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داد.

مهاجرت داخلی و بین المللی چیست

اگر می خواهید بدانید که مهاجرت داخلی و بین المللی چیست پس با داماکdamac همراه باشید.

در واقع مهاجرت داخلی جابه جایی بین مناطق داخلی یک کشور است. حرکت دائمی مردم از مناطق و روستاهای اطراف به داخل شهرهای بزرگ برای رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات داخل شهرها، نوعی مهاجرت داخلی می باشد که به این روش مهاجرت روزانه گفته می شود. در مهاجرت روزانه مردم در شب به محل سکونت خود باز می گردند.

حرکت کوچ نشینان و جابه جایی کارگران از شهرها به روستاها در وقت میوه چینی، نوعی از مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت فصلی می گویند. مهاجرت خارجی نوعی از پناهندگی است که مردم را در بار اول مجبور به نقل مکان می کند. مهاجرت خارجی در بعضی از موارد برای رسیدن به منابع طبیعی و ثروت و یا دستمزد و رفاه بیشتر انجام می پذیرد که به این روش مهاجرت اختیاری می گویند. در این گونه از مهاجرت ها کشور مبدا دچار مشکلات اقتصادی می باشد.

مهاجران همیشگی که در قراردادهای خاص به بعضی از کشورها مهاجرت می کنند. فرار مغزها (brain drain) یا مهاجرت صاحبان تخصص و علم از مهاجران همیشگی هستند. بیشترین مهاجران بین المللی مهاجران در جستجوی کار هستند. آوارگان جنگ و پناهندگان که در شرایط و وضعیت های خطرناک در برخی از کشورها مشاهده می شود. مهاجران غیر قانونی و بدون مجوز که به دلیل وجود موانع در جهت رفت و آمد مجاز، به این نحو عمل می کنند.

اصول و قوانین مهاجرت

اصول و قوانین مهاجرت به شرح زیر است:

اگرچه آزادی حرکت و کوچ اغلب به‌عنوان حقوق فردی شناخته می‌شود، ولی این آزادی حرکت و کوچ در درون مرزهای یک کشور و ملت است: توسط جایگزینی یا با حقوق قانونی بشری تضمین می‌شود. به‌علاوه، این آزادی اغلب منحصر به شهروندان آن کشور است و افراد دیگر را دربر نمی‌گیرد.

امروزه هیچ کشوری آزادی کامل برای رفت‌وآمد و کوچ کردن را فراتر از مرزهای خود نمی‌دهد و قوانین حقوق بشر بین‌المللی اجازه داخل شدن به مرزهای کشور دیگر را نمی‌دهد. بر طبق ماده ۱۳ اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر شهروندان نبایستی ممانعتی در ترک کشور خود داشته باشند.

اینجا قوانین مشابهی درباره ورود افراد غیر شهروند وجود ندارد. آن‌هایی که تمایز و تفاوت در زمینه‌های قانونی را رد می‌کنند، می‌گویند که آزادی رفت‌وآمد هم در داخل یک کشور و هم میان کشورهای مختلف یک حق بشری مهم و اساسی است، و سیاست‌های محدودکننده مهاجرت، اگر کشورها و دولتهایی این حق آزادی رفت‌وآمد و کوچ کردن را رد کنند در حقیقت حقوق و آزادی بشریت را رد کرده‌اند.

واریز ریالی از ایران برای خرید ملک در دبی

درباره داماک

داماک بزرگترین شرکت ساختمانی جهان با بیش از 70 هزار نمایندگی در 204 کشور

نشانی دفتر داماک

امارات متحده عربی - دبی - بیزنس بی - برج اداری داماک پارک تاورز

آخرین پست ها

پیوندهای مرتبط

خبرنامه داماک

برای اطلاع از آخرین اخبار عضو خبرنامه داماک شوید ...